Vidnesbyrd fra en fantastisk søndag

Søndag den 26. februar var en fantastisk søndag, hvor mange oplevede gennembrud og frihed på vores gudstjeneste. Der skete mange personlige oplevelser med Gud. Ligesom at Helligånden faldt over disciplene på pinsedagen, oplevede vi et specielt nærvær af Helligånden. Læs de her tre korte vidnesbyrd fra Gudstjenesten og se videoen nederst i artiklen for at få en smag af hvad der skete.

Martin oplevede frihed og bekræftelse

Martin Froholdt, som er en del af velkomstteamet i Åbenkirke, oplevede en klar bekræftelse i hans drømme og visioner. Han havde lige kommet hjem fra en konference i Manchester, hvor han var afsted med sin kone og et team fra Åbenkirke. Her på konferencen var der en prædikant, der sagde man skulle skrive tre ting ned, som man oplevede at Gud talte til en om.

Da de så kom hjem, og kom ind på Gudstjenesten skete der bare en personlig frisættelse i Martins liv. Under lovsangen kom der også en person hen og profeterede over ham, og sagde præcis det som han havde skrevet ned dagen inden.  

Han oplevede, at Gud var så stor, at han bare måtte bøje sine knæ i tilbedelse. Lige præcis på det tidspunkt oplevede han en personlig frisættelse, og en bekræftelse af de drømme og visioner, som Gud havde lagt i ham for mange år siden. Drømmene blev vakt til live igen, og visionerne blev klare, og han fik en vished om at Gud har noget helt særligt til ham.

William oplevede vækkelse

William Skovgaard spillede trommer til gudstjenesten den 26. februar. Han oplevede, at blive ekstremt rørt, og i pauserne imellem sangene, brød han sammen og hulkede. Han har kun oplevet dette nogle få gange før, og det er altid når der er tale om vækkelse. Oplevelsen af vækkelse i rummet rørte ham dybt, og han blev mindet om en vigtig ting.

Gud fortalte ham, at han også blev rørt. Der var mange i rummet som var rørt, og som oplevede vilde ting i Guds nærvær, men Gud mindede William om, at Gud også selv blev rørt og bevæget, fordi han også elsker at være i vores nærvær. Gud blev bevæget den søndag, på grund af overgivelsen til ham i rummet.

Simon oplevede Helligåndens tilstedeværelse

Simon Lund fik en oplevelse af en tung tilstedeværelse af Helligånden, som var helende og fantastisk. Allerede ved første sang følte han hans nærvær. Han fik bibelverset Johannes Åbenbaring 4:1, hvor der bliver forklaret om, at Jesus inviterer os ind i en åben dør til himlen.

Midt i den fantastiske gudstjeneste fik Simon den ide, at spørge Gud hvad der skete i den åndelige verden. Han oplevede, at Jesus sad på scenen på hans trone, og alle i rummet var rettet imod ham og tilbad ham.  Samtidig var der engle der hoppede rundt i salen, og kastede glimmer og holdte en fest. Det var en vild oplevelse for Simon, fordi de i lovsangsteamet havde den oplevelse, at de skulle synge "And the angels cry holy".

Se videoen

Som man kan læse ovenfor var der mange vilde vidnesbyrd fra dagen, hvor de oplevede mange forskellige ting. Vi er slet ikke færdige med at opleve Gud og efterligne Jesus i Åbenkirke KBH, vi ønsker, at se mere af ham og opleve hans mirakler. Hvis du vil se vidnesbyrdene live fra Gudstjenesen kan du se dem herunder. Nedenunder kan du også se livestream sendt fra søndag den 26. februar, og få en smag af hvad der foregik i rummet.