Mød OCC Teamet

ÅBENKIRKE FORMES AF DE OVER 300 FRIVILLIGE MEDARBEJDERE I HERNING, KØBENHAVN OG NDOLA. SAMMEN UDTRYKKER VI TRO OG FÆLLESSKAB SOM MÆRKES I KIRKERNES DAGLIGE LIV. NOGLE FÅ STABS- OG LEDELSESFUNKTIONER ER DELTIDSLØNNEDE, MENS ANDRE ER ULØNNEDE FRIVILLIGE.
ÅBENKIRKE HAR FLERE PRÆSTER.  DU ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS FOR EN SAMTALE, ELLER DU KAN MØDE OS VED KIRKENS GUDSTJENESTER.

Thomas & Christina Christensen 

Ledende præstepar

Da Åbenkirke blev lanceret i Herning i 2008, var Christina og Thomas en del af grundlæggerteamet.
De mødte hinanden i 1991, hvor de turnerede med et band og kort tid efter blev der lavet sød musik.
De har fungeret som ungdoms- og gudstjenestepræster i gennem årene, og i 2019 lancerede de Åbenkirke KBH sammen med et stærkt team de havde sat sammen.
Få år senere er der omkring 300 mennesker der kalder Åbenkirke KBH for deres kirke hjem.

Driftsledere

Driftslederne er dem der leder et team i kirken og står for den daglige drift.

Celine og Šimon

Lovsangsleder og Livestream

Natalie og Marcus

OC Ung og lovsang

Sarah og Adrian

Rebekka

Kezia og Eik

Kids og Velkomst

Simon

Discipelskab

Sara

Helena

William

Christina og Casey

Service og Lyd

Nikolas

Christina og Thomas

Ledende præstepar

Miriam

Martin og Chanette

SetUp-teamet

Driftsledere

Driftslederne er dem der leder et team i kirken og står for den daglige drift.

Šimon og Celine 

Livestream og Lovsangsleder

Natalie og Marcus

YA

Adrian og Sarah

Økonomi og unge par

Rebekka

Youth

Eik og Kezia

Velkomst og Kids

Simon

Lovsangsleder

Sara

SOZO

Vilai

Bøn

Felix

Teens

Christina og Casey

Service og Lyd

Julie

Fællesskaber

Jonas og Anastasia

Unge par

Thomas og Christina

Ledende præstepar

William

Bøn

Stab

Stab er dem der er ansat i kirken og står med kirkens admintration

Rebekka

Administrativ
Kontakt på
rkr@aabenkirke.dk

Claus

Bogholderi

Simon

Præst og B&U formand
Kontakt på
sil@aabenkirke.dk

Christina og Thomas

Ledende præster
Kontakt på
tch@aabenkirke.dk
ckc@aabenkirke.dk

Natalie

Ungdomskonsulent og kommunikation
Kontakt på
nkc@aabenkirke.dk

Adrian

Økonomi og events
Kontakt på
adb@aabenkirke.dk

Præsteaspiranter

Præsteaspiranterne tjener med i kirkens ledelse, hvor de får praktisk træning

Rebekka

Helena

Marcus

Catherine

William

Adrian

Natalie

Sarah

Jann

VR team

Vision og relations teamet er et visionært team ind i kirken og et relations støttende team udad

Eik og Kezia

Initiativtagere til Åbenkirke KBH
Tidligere præstepar
Skjern og København

Sara og Torsten

Tidligere præstepar
København

Simon

Tjeneste team

Filip og Maria

Tidligere præstepar
Helsingør

Karin og Jørn

Tidligere præstepar
Rødovre

Vilai og Benjamin

Tidligere missionærpar
Tanzania

Thomas og Christina

Initiativtagere til Åbenkirke KBH
Tidligere præstepar
Herning og København

Nina og Henning

Initiativtagere til Åbenkirke KBH

Tjeneste team

Simon

Christina

Thomas

Eik

Bestyrelsen

Bestyrelsen i kirken

Thomas

Bestyrelsesformand

Nina

Lokal fra kirken

Niels-peter

Præst Åbenkirke Herning

Johannes

Tidligere præst

Christina

Ledende præst

Eik

Tjenesteteam medlem

supervisor

Lars Bo Olesen

Ledende præst i Åbenkirke Herning
Forstander Acts Academy

Johannes Hansen

Tidligere Præst