Forbøn

Hver søndag beder vi for de indkomne bønneønsker. Men også i løbet af ugen indsamler vi forbønsønsker, som forbedere i kirken beder for. Lad os stå sammen med dig i bøn.

Bøn & Nærvær

Vi synes, at det er vigtigt, at vi som kirke kan søge Gud sammen og høre, hvad han har for os som kirkefællesskab, og hvordan vi kan være med til at influere vores by.

Når vi beder sammen, så forvandles vores hjerte så det bliver mere lig Hans hjerte, og Hans drømme bliver vores drømme. Vi ønsker at se Åbenkirke og København, som Gud ser det.
Jesus, som er Guds søn, gik foran og viste os hvor vigtigt bøn var. Uanset hvor travlt han havde tog han sig altid tid til bøn. Han bad hele aftenen inden han valgte sine disciplene. Han søgte altid sin faders vilje og hjerte. Vi har brug for at kende Guds vilje og hjerte mere end nogensinde før.

Bøn og nærvær er en forsamling, hvor vi mødes for at be sammen og søge Guds nærvær. Alle er velkomne til disse fantastiske aftenener, hvor vi ber for vores by, land, kirke, personlige bønneemner osv.

Hvornår: Den 1. onsdag i måneden kl. 19-20.30

Hvor: Humlehaven 64, 2500 Valby

Bønnenat

Sammen ryster vi byer og flytter bjerge

En nat hvor vi samles for at bede for
Danmark og Europa: 
Lovsang, Guds ord, forbøn, plads til
profetiske ord og personlige
bedeemner.

Hvornår: Den 2. fredag i måneden kl. 22-02

Hvor: I KBH. Frikirke i Valby, Banevolden 46, 2500 København

Arrangør: Nehemias Centeret, Åbenkirke KBH.

Mere info: SMS Jørn på tlf. 3114 2775