"Vi ønsker at inspirere mennesker til, at opleve Gud og efterligne Jesus"

"Vi ønsker at inspirere mennesker til, at opleve Gud og efterligne Jesus"

Vi bygger på 4 søjler

Vores vision er at se mennesker frelst, helbredt, fri, udrustet og udviklet til at udføre tjeneste. 

Derfor kirken

Kirke er et fællesskab af mennesker, der er på opdagelse i livet.

Det kristne fællesskab bryder kultur, sprog og sociale barrierer ned mellem mennesker og skaber et fælles ståsted. Sådan er det vores oplevelse, at det stadigvæk fungerer.
Åbenkirke er et mødested for mennesker med vidt forskellig baggrund. For os er “kirke” et fællesskab af mennesker, der er på opdagelse i livet. Vi tror ikke, at der er noget bedre sted at opdage livet end hos Gud, livets Skaber.
Tro er ikke overbevisning om noget, imod bedre vidende. Tværtimod leder erfaringen med livet, viden og logiske reflektioner mennesker tættere på Gud hver dag. Det er vores oplevelse at mennesker i alle kulturer søger Gud og søger fællesskabet med andre, som er på den samme rejse. I den kristne trosrejse kaldes det rejsefølge for “kirken”.  

Det er ikke kun som menneske, man har brug for at stå sammen med nogen af samme overbevisning..

...Også kirker har brug for at opleve sig i relation med andre for at opleve sundhed og trivsel.

Åbenkirke er en del af Apostolsk Kirke i Danmark – et pentekostalt kirkesamfund som findes i en lang række lande. Som kirkelig bevægelse er vi desuden tilknyttet Frikirkenet, som er en paraplyorganisation for omkring hundrede frikirker, frikirkelige skoler og trossamfund i Danmark.

Åbenkirke leder, sammen med andre kirker, mennesker til livet i Kristus. På hver af vores lokationer kan du forvente det samme budskab om håb: Jesus viser os Guds kærlighed, og Åbenkirke byder dig velkommen uanset hvem du er. Vores bøn er, at du må opleve Gud og finde dig naturligt til rette i en kirkefamilie og det er du velkommen til her i Åbenkirke.

Derfor kirken

Kirke er et fællesskab af mennesker, der er på opdagelse i livet.

Det kristne fællesskab bryder kultur, sprog og sociale barrierer ned mellem mennesker og skaber et fælles ståsted. Sådan er det vores oplevelse, at det stadigvæk fungerer.
Åbenkirke er et mødested for mennesker med vidt forskellig baggrund. For os er “kirke” et fællesskab af mennesker, der er på opdagelse i livet. Vi tror ikke, at der er noget bedre sted at opdage livet end hos Gud, livets Skaber.
Tro er ikke overbevisning om noget, imod bedre vidende. Tværtimod leder erfaringen med livet, viden og logiske reflektioner mennesker tættere på Gud hver dag. Det er vores oplevelse at mennesker i alle kulturer søger Gud og søger fællesskabet med andre, som er på den samme rejse. I den kristne trosrejse kaldes det rejsefølge for “kirken”.