Janni oplevede overnaturlig helbredelse

Janni er medlem af Åbenkirke København, og elsker fællesskabet i kirken. Hun har oplevet en overnaturlig helbredelse i kroppen til lovsangsaften i kirken. Læs mere om historien her, og bliv inspireret til at opleve mirakler i dit liv.

Janni bor i Hvidovre og arbejder som socialrådgiver i Hjemløseenheden i Københavns Kommune. Her hjælper hun tidligere hjemløse videre i egen bolig med støtte fra teamet. Hun er også med til at støtte deres vej ud af misbrug, hvis de ønsker det. I kirken er hun en del af serviceteamet, som er det mest elskede team af alle; de sørger nemlig for kaffe og kage efter kirkens gudstjenester.

Smerten i ryggen

Smerten i Jannis ryg startede i januar måned 2023. Smerten kom pludselig, og det var pga. problemer med iskiasnerven i venstre side. Hun blev henvist til fysioterapeutisk behandling og blev smertedækket. Denne behandling hjalp desværre ikke, og det blev kun forværret, og efter 6 uger blev hun anbefalet sygemelding. Smerterne var blevet så slemme, at hun ikke kunne sidde ned pga. dem. Lægen sendte en MR Scanning til Janni, som viste, at hun havde udposninger på de to nederste ryghvirvler… Den eneste behandling hun blev foreslået var tålmodighed, smertedækning og fysioterapi. Janni valgte i stedet at gå til kiropraktor, da fysioterapi ikke havde hjulpet tidligere. På dette tidspunkt i forløbet tog hun 21 smertestillende piller om dagen, bare for at kunne holde dagen ud.

OpenHeaven den 19. marts

Den 19. marts var der en Openheaven aften i Åbenkirke København, som er en aften fyldt med lovsang, et inspirerende ord og forbøn. På dette tidspunkt havde kirken besøg af et team fra BSSM Redding (Bethel School of Supernatural Ministry), som er en del af kirken Bethel i USA. Teamet der var på besøg hjalp til på gudstjenesten med bl.a. forbøn. Der var en fra teamet, der kom med et ord fra Gud, om at der var en inde i rummet, der havde rygproblemer. Janni gav sig selv til kende ved at rejse hånden op. Der kom en hen fra kirken, sammen med en fra Bethel teamet og bad for hende.

Helbredelsen

Janni mærkede ikke nogen specifik følelse i kroppen. Der var ikke et stor sus, eller en ild i hendes ryg. Men hun var sikker. Sikker på, at hun var på vej til at blive helbredt. Hun mærkede en dyb overbevisning om det, en overbevisning om, at Gud havde rørt hendes ryg, og var i gang med at helbrede den. Hun satte sig ned i stolen og rejste sig igen for at teste, hvordan smerten var. For første gang i lang tid kunne hun gøre dette uden problemer. Efter lang tid med 21 smertestillende piller om dagen, og et langt forløb med behandlinger, kunne hun endelig mærke en forskel. Gud arbejdede i hendes ryg.

Forløbet efter helbredelsen

Forløbet efter helbredelsen har været udfordrende, men det har overordnet været godt. Der gik 14 dage, før det hele var normalt fungerende uden smerter igen. I disse 14 dage arbejdede Gud i hendes ryg, og helbredte den et skridt af gangen. I stedet for at blive desperat over hvorfor helbredelsen ikke skete med det samme, brugte hun tiden på at takke Gud for helbredelsen. I stedet for at blive ked af det over det ikke skete med det samme, priste hun altså Gud for helbredelsen. Sangen "Miracle in the Works" skrevet af Bryan & Katie Torwalt blev en sang der betød meget for hende i den tid. En del af teksten er “There is a miracle in the works” - og det var præcist det der var, fordi 14 dage efter var hun helbredt, og Gud havde forvandlet hendes smerter til glæde.
Tagged with