RELATIONER
SOM BYGGER
TJENESTE

Vi er overbeviste om at hvert enkelt menneske har en tjeneste og et Gud-givent formål i livet. Vi tror også at betydningsfulde tjenester, udspringer af betydningsfulde relationer og at Ingen derfor bør stå alene i varetagelsen af sin opgave med at synliggøre Guds rige her på jorden.