STRUKTUR
SOM BYGGER
ANSVARLIGHED

Vi tror på betydningen af strukturer som understøtter ansvarlighed og sikrer at forskellige tjenestegaver arbejder sammen til fælles bedste og den enkelte og kirkens beskyttelse og udvikling. Enhed i den lokale kirke og imellem kirker og netværk som vi samarbejder med, er en prioritet.

Akkreditering

En ledende præst i Åbenkirke skal være akkrediteret. Det sker gennem Apostolsk Kirke i Danmark på anbefaling af lokalkirkens godkendte APK-Dk supervisor.
Andre indsatte tjenester kan også akkrediteres efter anbefaling af ledende præst og godkendelse af supervisoren

Supervision

Supervision og apostolisk tilsyn af en lokalkirke og dens akkrediterede tjenester foretages af lederen af Åbenkirkes netværk evt. suppleret af anden ekstern supervisor.

LOKAl LEDELSE

Enhver lokal-kirke ledes af den ledende præst, eller præstepar sammen med et lokalt tjenesteteam. Der er selvbestemmelse, men man står til ansvar overfor supervisor/lederen af Åbenkirkes Netværk i.f.t. de 4 søjler, samt ledelse og økonomi.

Bestyrelse ved eget CVR

En kirke med eget CVR-nr har egne vedtægter og en lokal bestyrelse, som udgøres af:
  • Den ledende præst (Formand)
  • 2 Lokale ledere fra kirken
  • Supervisoren, eller en af ham udpeget person
  • Evt. én yderligere akkrediteret tjeneste
Kasserer og sekretær kan være personer uden for bestyrelsen og dermed uden stemmeret.