TRO (teologi)
SOM BYGGER
FUNDAMENT

Som evangelikal, pentecostal kirke har vi otte enkle læresætninger om Gud, Jesus Kristus, Helligånden, Bibelen, Mennesket og synd, Frelse/nåde og evigheden, som vi holder fast i

I væsentlige doktriner har vi enhed, i ikke-væsentlige doktriner har vi frihed. I alle doktriner vægter vi barmhjertighed. Den største variation i forhold til andre kirker er ikke teologien, men den måde vi udtrykker vores tro i form og facon.